กิจกรรมที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพี่น้องศิษย์เก่าสิงห์ขาวร่วมงานบุญเดือนสิงห์และทอดผ้าป่าสามัคคี วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 (19 ก.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ขอเชิญชวนประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การของรัฐและเอกชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงทะเบียนสมัครเป็น ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (17 ก.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง แบบ 3 ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (28 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง แบบ 2 ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (28 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับโรงอาหารใหม่ อาคาร 50 ปี (19 มิ.ย. 2561 - 2 months ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2 ภาคปกติ 1/2561 (รอบที่ 2) (7 มิ.ย. 2561 - 2 months ago)
โครงการอบรม Digital Literacy for Education Equality (5 มิ.ย. 2561 - 2 months ago)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) (4 มิ.ย. 2561 - 2 months ago)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร) (17 ส.ค. 2561 - 2 days ago)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ (17 ส.ค. 2561 - 2 days ago)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิจัยและบริการวิชาการ) (7 ส.ค. 2561 - 1 week ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาการระหว่างประเทศ (26 ก.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลาสอบ วิชาสอบ สถานที่สอบ การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร) (26 ก.ค. 2561 - 3 weeks ago)
เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาการระหว่างประเทศ (23 ก.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร) จำนวน 1 อัตรา (12 ก.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา อัตราเลขที่ E330036(HR), E330038(ทั่วไป) (12 ก.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E330036(HR), E330038(ทั่วไป) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6 ก.ค. 2561 - 1 month ago)

********** ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ********** (2 ก.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อพวงหรีด (16 ส.ค. 2561 - 2 days ago)
ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561 - 3 days ago)
ผลการจัดซื้อกระเช้าดอกไม้ (15 ส.ค. 2561 - 3 days ago)
ผลการจัดซื้อกาแฟคั่วบด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 2561 - 5 days ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตป้ายคณะรัฐศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 2561 - 5 days ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 2561 - 5 days ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 2561 - 5 days ago)
ผลการจัดซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ส.ค. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารทางวิชาการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ส.ค. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 งานบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค. 2561 - 1 week ago)
ผลการจ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่ และเติมน้ำมันเกียร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค. 2561 - 1 week ago)
ผลการจ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค. 2561 - 1 week ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ส.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อกระบอกน้ำพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ส.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาทาสีผนังห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน PSB1310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ก.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตตรายางและป้ายชื่อหน้าห้องพักอาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตนามบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2561 - 4 weeks ago)
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (17 ก.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (12 ก.ค. 2561 - 1 month ago)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 112 รายการ (10 ก.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 งานจ้างออกแบบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ (อาคารเดิม) มช. (10 ก.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารทางวิชาการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ก.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารทางวิชาการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตนามบัตรผู้ช่วยคณบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อปากกาโลหะ พร้อมกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2561 - 1 month ago)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (27 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาทาสัแบ่งช่องจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก